Stowarzyszenie

Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu w Polsce. Zadania związane z realizacją tej misji na przestrzeni lat zmieniały się na zasadzie stopniowej realizacji coraz poważniejszych projektów dla samorządów lokalnych i wojewódzkich. Aktualnie podstawowe zadania stowarzyszenia to działalność mająca na celu rewitalizację lokalnych i regionalnych systemów kolejowych, promocję połączeń na danych odcinkach sieci kolejowej, działalność wydawnicza i dystrybucyjna materiałów o tematyce związanej z transportem. Zebrany przez nas dorobek potwierdza, że nowoczesny transport kolejowy może stanowić istotny czynnik rozwoju pozwalający na skuteczne rozwiązanie problemów społecznych takich jak bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska, czy marginalizacja obszarów peryferyjnych.

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Patryk Skopiec
Prezes

 

Maciej Stachowiak
Wiceprezes

 

Skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia IRiPK:

 

Ryszard Kosmala
Przewodniczący

 

Marek Chmurski
Zastępca Przewodniczącego

 

Grzegorz Śnieciński
Sekretarz

 

 

espana << CASTELLANO

de<< DEUTSCH

>> do góry