Instytut Rozwoju i Promocji Kolei spółka z o.o.

Utworzenie Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei sp. z o.o. miało na celu poprawę jakości realizowanych przez nas działań. Zmiana struktury pozwoliła także na realizację poważniejszych zadań, takich jak realizacja zamówień organizowanych zgodnie z prawem zamówień publicznych. Doświadczenie jakie zdobywamy w kolejnych projektach pozwala na profesjonalizację naszych działań, co z kolei przekłada się na zwiększenie zaufania naszych współpracowników i odbiorców naszych usług. Należy podkreślić, że wszystkie podejmowane przez nas prace podporządkowane są misji propagowania nowoczesnych rozwiązań dla komunikacji publicznej i wykorzystania ogromnego potencjału tkwiącego w transporcie szynowym.

Skład Zarządu IRiPK Sp. z o.o.:

przew2

Patryk Skopiec
Prezes Zarządu