Historia

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei powstał w 1999 roku i wywodzi się z sektora organizacji pozarządowych. Aktualnie swoje cele realizujemy poprzez działalność doradczą, naukowo - badawczą oraz promocyjno - marketingową. Podstawowym zamierzeniem w naszej pracy jest działalność mająca na celu poprawę jakościową i ilościową kolejowego transportu pasażerskiego w Polsce. Ta idea jest motorem napędowym wszelkich działań Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi - począwszy od organizatorów pasażerskiej komunikacji kolejowej na terenie poszczególnych województw, czyli urzędów marszałkowskich, poprzez samorządy powiatowe do miast i gmin - które jako gospodarze najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności, a także z przewoźnikami kolejowymi w Polsce i za granicą. Na przestrzeni ostatnich lat rozwój naszej działalności doprowadził do utworzenia w 2006 roku podmiotu zależnego od stowarzyszenia IRiPK - którego zadaniem stało się realizowanie projektów na zasadzie działalności gospodarczej. Decyzja o utworzeniu spółki kapitałowej wynikała ze znacznego zwiększenia rodzaju i ilości realizowanych z roku na rok projektów.