O nas

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei powstał w 1999 roku i wywodzi się z sektora organizacji pozarządowych. Jesteśmy obecni na rynku kolejowym od ponad 10 lat, zarówno nasza struktura wewnętrna, jak i forma organizacyjna uległa w tym czasie znaczącym zmianom. Przez stowarzyszenie Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, które jako pierwsze rozpoczęło nasze funkcjonowanie na przestrzeni całej naszej historii działania przewinęło się wiele osób, które często po latach znalazło zatrudnienie w wielu poważnych podmiotach związanych z rynkiem kolejowym w Polsce. Od 2006 roku nasze główne działania o charakterze profesjonalnych projektów kolejowych związanych z zarządzaniem, organizacją i promocją transportu kolejowego realizuje Instytut Rozwoju i Promocji Kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzja o utworzeniu spółki kapitałowej wynikała ze znacznego zwiększenia rodzaju i ilości realizowanych z roku na rok projektów.

Nasze dzisiejsze działania wykonywane są poprzez działalność doradczą, naukowo - badawczą oraz promocyjno - marketingową. Niezmiennie od wielu lat podstawowym zamierzeniem w naszej pracy jest poprawa jakościowa i ilościowa kolejowego transportu pasażerskiego w Polsce. Ta idea jest motorem napędowym wszelkich działań Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Współpracujemy z samorządami terytorialnymi - począwszy od organizatorów pasażerskiej komunikacji kolejowej na terenie poszczególnych województw, czyli urzędów marszałkowskich, poprzez samorządy powiatowe do miast i gmin - które jako gospodarze najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności, a także z przewoźnikami kolejowymi w Polsce i za granicą.

 

mappa

 

de  << Deutsch