Witamy

Witamy na stronie internetowej Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Naszą ambicją jest stworzenie dynamicznej i profesjonalnej organizacji działającej na styku kolei z innymi dziedzinami rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Od 1999 r. prowadzimy działania związane z transportem szynowym i publicznym, zyskując przy tym coraz większe doświadczenie i uznanie. Obecnie Instytut zaangażowany jest w kilkanaście projektów związanych z zarządzaniem, badaniami, promocją i rozwiązaniami systemowymi dla kolei. Rozwijamy produkt TURKOL związany z turystyką kolejową. Współpracujemy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli - w tym trzynastu województw, administracją centralną, Grupą PKP, przwoźnikami samorządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym. Poprzez lobbing na rzecz transportu zrównoważonego oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań kolejnictwa realizujemy tym samym cele statutowe naszej organizacji.