Lublin 2012

Projekt realizowany na zlecenie organizatora regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa lubeslkiego tj Samorządu Województwa Lubelskiego. W ramach współpracy przygotowywany jest projekt kolejnej edycji rozkładu jazdy pociągów regionalnych (2011/2012) na terenie lubelszczyzny. Dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie deficytu połaczeń w roku 2011 po kilkuletniej przerwie na tory lubelszczyzny wrócą pociagi regionalne łączące bezpośrednio Zamość ze stolicą województwa oraz z Chełmem. Sezonowo kursować będą także pociągi z Lublina ddo Bełżca. Pociągi te będą obsługiwane nowymi autobusami szynowymi, zakupionymi przez Samorząd Województwa Lubelskiego.W ramach projektu oprócz przygotowywania projektu rozkładu jazdy, negocjacji z przewoźnikami oraz operatorem infrastruktury odpowiedniego dostosowania planowanej oferty do potrzeb pasażerów wykonywane są analizy mające na celu ocenę wprowadzonych rozwiązań w komunikacji kolejowej na terenie województwa.