Lublin 2011

korona

Projekt realizowany na zlecenie organizatora regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa lubeslkiego tj Samorządu Województwa Lubelskiego. W ramach współpracy przygotowywany jest projekt kolejnej edycji rozkładu jazdy pociągów regionalnych (2011/2012) na terenie lubelszczyzny. Dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na dofinansowanie deficytu połaczeń w roku 2011 po kilkuletniej przerwie na tory lubelszczyzny wrócą pociagi regionalne łączące bezpośrednio Zamość ze stolicą województwa oraz z Chełmem. Sezonowo kursować będą także pociągi z Lublina ddo Bełżca. Pociągi te będą obsługiwane nowymi autobusami szynowymi, zakupionymi przez Samorząd Województwa Lubelskiego.W ramach projektu oprócz przygotowywania projektu rozkładu jazdy, negocjacji z przewoźnikami oraz operatorem infrastruktury odpowiedniego dostosowania planowanej oferty do potrzeb pasażerów wykonywane są analizy mające na celu ocenę wprowadzonych rozwiązań w komunikacji kolejowej na terenie województwa.
29 kwietnia - 3 maja 2011 - Pociągiem na Roztocze

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Przewoźnik: Przewozy Regionalne sp. z o.o., www.PrzewozyRegionalne.pl

Trasa: Lublin - Rejowiec - Zawada - Bełżec
Oferta kolejowych połączeń regionalnych uruchamianych przez przewoźnika Przewozy Regionalne w trakcie pierwszego majowego weekendu wzbogaci się o długo lublin7oczekiwane pociągi na trasie łączącej Lublin z pięknymi rejonami Roztocza. W okresie od 29 kwietnia do 3 maja pomiędzy stolicą województwa lubelskiego a Bełżcem kursować będą dwie pary ogólnodostępnych pociągów regionalnych Kasztelan oraz Kanclerz, dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach Umowy na Organizowanie Regionalnych Przewozów Pasażerskich na terenie Województwa Lubelskiego w 2011 roku. Pociagi zostaną uruchomione dzięki zakupionym w 2010 roku przez Urząd Marszałkowski nowoczesnym autobusom szynowym. Połączenia będą skomunikowane na dworcu w Lublinie z połączeniami z/do Warszawy.

KASZTELAN 29.IV - 3.V 2011

Przyjazdy Odjazdy
Lublin
9:53
Świdnik Miasto 10:03 10:04
Rejowiec 10:38 10:43
Zawada 11:41 11:42
Bełżec 12:54
Bełżec
15:45
Zawada 16:59 17:00
Rejowiec 17:58 18:03
Świdnik Miasto 18:36 18:36
Lublin 18:47

KANCLERZ 29.IV - 3.V 2011

Przyjazdy Odjazdy
Bełżec
8:17
Zawada 9:29 9:30
Rejowiec 10:28 10:33
Świdnik Miasto 11:06 11:06
Lublin 11:16
Lublin
16:36
Świdnik Miasto 16:46 16:46
Rejowiec 17:22 17:27
Zawada 18:33 18:34
Bełżec 19:46

Składy pociągów Kasztelan i Kanclerz będą każdorazowo zestawione z dwuczłonowego autobusu szynowego SA134, umożliwiajacego przewóz rowerów w specjalnie do tego przygotowanych miejscach. Obowiązuje standardowa taryfa przewozowa Przewozów Regionalnych na pociągi osobowe Regio. Pociągi na odcinku pomiędzy Bełżcem a Rejowcem zatrzymają się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, a pomiędzy Rejowcem a Lublinem będą kursowały jako przyspieszone.

Już dziś warto zaplanować majówkę na Roztoczu!


Jednostki Samorządu Tertorialnego zaroszone do współpracy w ramach projektu:

 

    Lubelskie

h_lublin