Odra

Pociągami osobowymi "Pionier" i "Karmazyn" wzdłuż Odry

Magistrala nadodrzańska bez wątpienia jest jedną z podstawowych osi komunikacyjnych z południa na północ Polski. Przyjęte przez autorów projektu założenia dotyczące utworzenia bezpośrednich połączeń pasażerskich pomiędzy Wrocławiem a Szczecinem i dalej Kamieniem Pomorskim, realizowanych elektrycznym pocią giem regionalnymodra – poprzez połączenie istniejących relacji lokalnych w jedną dłuższą – zostały wdrożone na podstawie badań przeprowadzonych w wielu regionach Polski. Wynika z nich, że niezależnie od komfortu podróży i czasu przejazdu wielu pasażerów wybiera podróż pociągiem osobowym, zamiast droższego połączenia pospiesznego. W przypadku opisywanej linii kolejowej taka alternatywa jednak nie istniała od kilku lat, ponieważ nie uruchamiano żadnych pociągów pasażerskich (ani pospiesznych, ani osobowych) w relacjach łączących Wrocław i Szczecin trasą nadodrzańską. W projekcie „Pociągiem wzdłuż Odry 2009” zaplanowano utworzenie i promocję dwóch par całorocznych pociągów osobowych w relacjach ze Szczecina przez Zieloną Górę do Wrocławia i z powrotem. Jeden z pociągów został wydłużony dodatkowo aż do Kamienia Pomorskiego. Obie pary pociągów zaplanowano na zasadzie połączenia istniejących relacji lokalnych pociągów osobowych kursujących według rozkładu jazdy pociągów 2007/08. Rozwiązanie takie zastosowane zostało we wcześniejszych projektach rewitalizacji kolei na liniach kolejowych o dużym potencjale, którego wykorzystanie było ograniczone do minimum przez brak połączeń w dłuższych relacjach. Dziś można stwierdzić, że pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem pasażerów: pociągi “Pionier” i “Karmazyn” cieszą się bowiem dużą frekwencją podróżnych w obu kierunkach i praktycznie we wszystkie dni tygodnia.

Uczetnicy

Kamień Pomorski

ho_kmpm

Golczewo

ho_golc

Szczecin

ho_szcz

Gryfino

ho_grfn

Powiat Myśliborski

ho_pwms

Chojna

ho_choj

Powiat Krośnieński

ho_pwks

Lubuskie Trójmiasto

ho_troj

Otyń

ho_otyn

Powiat Nowosolski

ho_nwsl

Bytom Odrzański

ho_bytm

Głogów

ho_glog

Wołów

ho_wolw

Powiat Wołowski

ho_pwww


 

 

 

 

>> do góry

Kolej dla pasażera

Ilość uruchamianych pasażerskich połączeń kolejowych na ciągu „nadodrzanki” tj. wzdłuż linii kolejowej pomiędzy Szczecinem, Zieloną Górą i Wrocławiem na przestrzeni ostatnich lat została drastycznie ograniczona. Decyzje takie podejmowano wskutek lawinowo pogarszającego się stanu infrastruktury kolejowej tego ważnego ciągu komunikacyjnego zachodniej Polski. Do grudnia 2008 roku nie było praktycznie możliwości pokonania pociągiem pasażerskim trasy Szczecin – Zielona Góra – Wrocław bez konieczności oczekiwania około 2 godzin na stacjach przesiadkowych. Taka sama sytuacja dotyczyła połączenia w drugą stronę. Pasażer chcący dojechać z samego Szczecina do Wrocławia lub odwrotnie miał jeszcze możliwość pokonania tej trasy inną drogą – przez Poznań, niestety inni pasażerowie rozpoczynający lub kończący podróż w dowolnym innym miejscu na trasie Kamień Pomorski - Szczecin – Zielona Góra – Wrocław nie mieli takiej możliwości. Utworzenie połączeń bezpośrednich pozwoliło poprawić niekorzystny bilans ilości pasażerów korzystających z pociągów na poszczególnych odcinkach linii Szczecin - Zielona Góra - Wrocław poprzez zwiększenie frekwencji dzięki podróżom dodatkowych osób - w relacjach tranzytowych. Dzięki temu wzrasta rentowność połączeń, należy mieć nadzieję na dalszą poprawę funkcjonowania kolei w ciągu opisywanej linii kolejowej poprzez ilościową i jakościową poprawę oferty połączeń.

>> do góry

Zrealizowane działania

Z zaproszonych do udziału w kampanii promocyjnej “Pociągiem wzdłuż Odry 2009” blisko 50 samorządów wszystkich szczebli oraz jednostek przewoźnika PKP Przewozy Regionalne umowy podpisało 14 samorządów lokalnych, kilkanaście dalszych zadeklarowało chęć udziału w przyszłości. Wobec dużego zainteresowania podmiotów współpracujących (pensjonaty, hotele, punkty informacji turystycznej oraz same samorządy) projekt ma dość dużą i realną szansę kontynuowania w przyszłości. W ramach realizacji działań promujących atrakcje turystyczne samorządów położonych wzdłuż linii kolejowej Kamień Pomorski - Szczecin - Zielona Góra - Wrocław wydano i przeprowadzono dystrybucję 30 tysięcy folderów z rozkładem jazdy, 500 plakatów oraz przygotowano i wdrożono reklamy mobilne na tramwajach we Wrocławiu i Szczecinie. Wszystkie planowane na wstępie założenia dotyczące realizacji działań promujących regiony, wzdłuż których przebiega linia kolejowa z Kamienia Pomorskiego i Szczecina do Wrocławia zostały zrealizowane. Dystrybucja folderów z rozkładami jazdy połączeń “Karmazyn” i “Pionier” ubogaconymi zdjęciami, tekstami oraz adresami stron internetowych poszczególnych samorządów uczestniczących w projekcie trafiły do pasażerów drogą dystrybucji bezpośredniej, poprzez wysyłkę pocztową, a także poprzez centra informacji turystycznej, hotele, pensjonaty i dworce kolejowe. Plakaty reklamujące połączenia oraz samorządy uczestniczące w projekcie trafiły na słupy ogłoszeniowe, do gablot i na tablice miast miasteczek położonych wzdłuż całej linii - od Kamienia Pomorskiego do samego Wrocławia.

Założenia projektu zostały zrealizowane także pod względem wprowadzenia do świadomości potencjalnych pasażerów nowego rodzaju reklamy połączeń kolejowych - na środkach komunikacji miejskiej, czyli tramwajach. Każdy z pojazdów kursujących we Wrocławiu i Szczecinie wyposażony był w duży wizerunek zmodernizowanego składu elektrycznego typu EN57, herby wraz z podpisami uczestniczących w projekcie samorządów, a także zawierał nazwy pociągów z dużym hasłem “Tanimi pociągami osobowymi “Pionier” i “Karmazyn” bezpośrednio pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem”. Niespotykany dotąd w Polsce sposób reklamy połączeń kolejowych w czasie jej paromiesięcznej dystrybucji pozwolił na dotarcie informacji o położonych na trasie przejazdu pociągów miejscowościach do ponad miliona mieszkańców obu miast, w których kursowały tramwaje. Wizerunek jednego z tramwajów z umieszczoną reklamą połączeń kolejowych umieszczony jest poniżej tekstu, obok miniatur obu stron folderu z rozkładem jazdy i atrakcjami turystycznymi regionów uczestniczących w projekcie, a także plakatu.

>> do góry

Przyszłość linii

Uruchomione po kilku latach przerwy pierwsze połączenia bezpośrednie na szlaku trasy nadodrzańskiej odniosły sukces rynkowy. Przeprowadzone badania frekwencji wskazują na potrzebę utrzymania i rozwijania połączeń tego typu. Badania wykazały, że minimalne zapełnienie pociągu w relacji bezpośredniej na najsłabszym odcinku trasy to przynajmniej 80 osób. Porównanie tego wyniku do badań pociągów o podobnych porach, lecz w krótkich lokalnych relacjach, osiągających często wyniki o połowę gorsze, wskazuje na potrzebę wydłużania relacji połączeń regionalnych. Efekty zrealizowanej kampanii dla napotkanych przez nas uradowanych pasażerów chwalących nowe połączenia, plakaty czy foldery je reklamujące są oceniane bardzo pozytywnie. Kontynuacja rewitalizacji kolei na “nadodrzance” prowadząca do lepszej dostępności transportu publicznego to bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż jej biegu.

>> do góry

Podział kosztów

wydod

wydod1

>> do góry

Materiały graficzne

od09pd_od09tl_plod09_

>> do góry