Deklaracja Sudecka

Opis, agenda i historia

sudecka_wKiedy w czerwcu 2007 roku organizowano pierwsze spotkanie z hasłem “Deklaracja Sudecka - Pociągiem w Sudety” z samorządami miast, gmin i powiatów województwa dolnośląskiego położonych wzdłuż linii kolejowych z Wrocławia do Szklarskiej Poręby i Kudowy-Zdroju - a także organizatorami przewozów regionalnych na Dolnym Śląsku i w sąsiedniej Wielkopolsce - pasażerski transport kolejowy w tych relacjach prezentował się tragicznie. Końcowe odcinki obu linii tj. Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna oraz Kłodzko - Kudowa-Zdrój od wielu miesięcy były zagrożone całkowitą likwidacją ruchu kolejowego. Pociągi były uruchamiane na okres 3 miesięcy, po czym z tak zwanych przyczyn ekonomicznych były likwidowane - co powodowało liczne protesty lokalnych społeczności i turystów z całego kraju. Po paru miesiącach przywracano kursowanie pociągów, niestety znowu tylko w relacjach lokalnych i znowu tylko na kilka miesięcy. Pociągi kursowały tylko w wybrane dni tygodnia, często zastępowane były tak zwaną autobusową komunikacją zastępczą, co odstraszało nawet najwierniejszych pasażerów kolei. Sezonowo do sudeckich kurortów docierały pociągi dalekobieżne z Gdyni i Warszawy, frekwencja pasażerów była jednak niewielka - co było spowo-dowane “oduczeniem” pasażerów od korzystania z pociągów - ciągłe przekazy medialne o widmie całkowitej likwidacji obu linii powodowały wybór innych środków transportu przez turystów przybywających na wypoczynek. sudecka_w1Efekty spotkania zorganizowanego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Kłodzku były przysłowiowym “światełkiem w tunelu”. Przedstawiciele organizatorów przewozów tj. samorządów wojewódzkich z Wrocławia i Poznania zgodzili się uruchomić i dofinansować w ramach regionalnych przewozów pasażerskich dwie pary pociągów w bezpośredniej relacji łączącej Poznań ze Szklarską Porębą i Kudową-Zdrój. Podpisanie przez nich dokumentu “Deklaracji Sudeckiej” zapoczątkowało znacznie lepszy okres w historii obu linii kolejowych łączących sudeckie kurorty z Wrocławiem i dalej z całą Polską. Pozostałymi sygnatariuszami “Deklaracji Sudeckiej” były samorządy lokalne kilkunastu dolnośląskich gmin i powiatów, które zobowiązały się współuczestniczyć w działaniach promujących nowe połączenie kolejowe, a także współfinansować materiały reklamowe oraz ich dystrybucję. Instytut Rozwoju i Promocji Kolei przygotował foldery i plakaty reklamujące nowe połączenia, przygotowano i wprowadzono do obiegu pierwszą w Polsce wielkoformatową reklamę mobilną na tramwaju w Poznaniu promującą połączenia kolejowe. Same pociągi otrzymały nazwy “Kamieńczyk” i “Szczeliniec” - nawiązujące do sudeckich atrakcji turystycznych. Pierwsza edycja projektu realizowana w 2008 roku okazała się dużym sukcesem, frekwencja pasażerów w pociągach praktycznie przez cały rok wzrastała z miesiąca na miesiąc, osiągając w letnich miesiącach 200 osób korzystających z pociągów na sudeckich odcinkach trasy (pomiędzy Jelenią Górą a Szklarską Porębą i Kłodzkiem a Kudową-Zdrojem). Ponieważ efekt wspólnych działań samorządów okazał się pozytywny, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei zaproponował przedłużenie działań promujących połączenia. Z projektu wycofały się dwa samorządy, pozostałe przystąpiły do wspólnych działań w 2009 roku.

>> do góry

Uczestnicy:

Szklarska Poręba

h_szpr

Piechowice

h_pich

Marciszów

h_marc

Wałbrzych

h_wlbr

Katowice

h_ktwr

Wrocław

h_wroc

Województwo
Wielkopolskie

h_wjwp

Powiat
Kłodzki

h_pwkl

Kłodzko

h_klod

Polanica
Zdrój

h_plzd

Szczytna


h_szcz

Duszniki
Zdrój

h_dszd

Kudowa
Zdrój

h_kdzd>> do góry

Realizacja zadań w projekcie

sudecka_w2Założenia dotyczące realizacji projektu zostały wykonane w 100%. Przeprowadzono kampanię promocyjną pociągów “Kamieńczyk”, “Szklarka” oraz “Szczeliniec” przy użyciu folderów reklamowych z rozkładem jazdy pociągów, plakatów o podobnej treści oraz reklamy mobilnej na tramwaju kursującym w Poznaniu. Zaprojektowano i zlecono wydruk 50.000 folderów oraz 500 plakatów, których dystrybucja trwająca od czerwca do października 2009 roku trafiła do miejsc o szczególnej wymianie potencjalnych podróżnych. Foldery zawierały podstawowe informacje turystyczne o gminach i powiatach, których samorządy uczestniczyły w projekcie. Umieszczenie takich informacji miało na celu przybliżenie podróżnym korzystającym z połączeń ciekawych, interesujących miejsc i atrakcji regionów, do których można dojechać korzystając z “Kamieńczyka”, “Szklarki” lub “Szczelińca”. Foldery oprócz bezpośredniej dystrybucji w pociągach i na stacjach kolejowych wzdłuż trasy pociągów zostały dostarczone do pensjo-natów,hoteli i sanatoriów w Polanicy-Zdroju, Szczytnej, Dusznikach-Zdroju, Kudowie-Zdroju, Kłodzku, Piechowicach, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze. Dystrybucja bezpośrednia na ulicach kurortów w czasie letnich wakacji spotykała się z wieloma pozytywnymi reakcjami turystów, zaskoczonych i zadowolonych z faktu istnienia tanich, bezpośrednich pociągów łączących region Sudetów ze stolicami Dolnego Śląska i Wielkopolski. Na rysunkach po prawej stronie zaprezentowane zostały: folder oraz plakat projektu “Deklaracja Sudecka 2009 “ oraz zdjęcie z wizerunkiem tramwaju reklamującego pociągi w Sudety na poznańskich ulicach w okresie od sierpnia do października 2009 roku.

>> do góry

Efekty wspólnych działań

Dzięki zaangażowaniu kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego oraz Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei na przestrzeni 2008 i 2009 roku udało się doprowadzić do znaczącej poprawy jakości i ilości połączeń kolejowych na górskich odcinkach sieci kolejowej w Sudetach. Efekty wspólnych działań są niepodważalne. Ilość pasażerów korzystających z górskich połączeń powoli, ale systematycznie wzrasta. Średnia frekwencja w dobie na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba w 2009 roku wyniosła 470 osób, na odcinku Kłodzko - Kudowa-Zdrój 380 osób -wobec odpowiednio niespełna 100 i nieco ponad 50 osób w 2007 roku.

>> do góry

Podział kosztów

wydds

wydds1

>> do góry

Materiały reklamowe

ds09pd_ds09tl_plds09_

> do góry

Dokumenty

> do góry

Efekty wspólnych działań

Dzięki zaangażowaniu kilkunastu jednostek samorządu terytorialnego oraz Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei na przestrzeni 2008 i 2009 roku udało się doprowadzić do znaczącej poprawy jakości i ilości połączeń kolejowych na górskich odcinkach sieci kolejowej w Sudetach. Efekty wspólnych działań są niepodważalne. Ilość pasażerów korzystających z górskich połączeń powoli, ale systematycznie wzrasta. Średnia frekwencja w dobie na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba w 2009 roku wyniosła 470 osób, na odcinku Kłodzko - Kudowa-Zdrój 380 osób -wobec odpowiednio niespełna 100 i nieco ponad 50 osób w 2007 roku.