Krotoszyn 2010 - Pociągiem bezpośrednim do Wrocławia i Poznania

Istota projektu

Porozumienie samorządów lokalnych powiatu krotoszyńskiego w ramach wspólnych działań mających na celu poprawę funkcjonowania komunikacji kolejowej na liniach kolejowych przebiegających przez Krotoszyn na przestrzeni kilku lat doprowadziło
do powstania dobrego systemu pozyskiwania informacji o transporcie pasażerskim, szybkiego reagowania na ewentualne problemy oraz wspólnego działania w celu wzmocnienia efektu działań. Niniejszy raport dotyczy działań wykonywanych na przestrzeni 2010 roku przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei na rzecz gmin i powiatu krotoszyńskiego, zgodnie z umowami koordynacji kolejowej podpisanymi w dniu 2 stycznia 2010 roku z poszczególnymi samorządami uczestniczącymi w projekcie. krotoszyn_dPodobnie do działań wykonanych w latach poprzednich w roku 2010 prace te dotyczyły trzech podstawowych grup zadań, których realizacja odbywała się równolegle, w tym samym czasie:

-          działania dotyczące analizy projektowanej oferty kolejowych przewozów pasażerskich na liniach kolejowych Leszno – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski i Wrocław – Krotoszyn – Poznań, wraz z bieżącym zaangażowaniem w działania mające na celu niedopuszczenie do likwidacji połączeń, monitorowane ewentualnych zmian w ofercie, przeciwdziałanie zmianom niekorzystnym, itp. Zadania te oparte o wiedzę merytoryczną pozwalają w sposób profesjonalny wesprzeć samorządy lokalne w działaniach mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z transportem publicznym;

-          badania frekwencji w pociągach na liniach kolejowych Leszno – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski i Wrocław – Krotoszyn – Poznań, wraz z przekazywaniem do zamawiających samorządów informacji i argumentacji do przeciwstawienia się ewentualnym likwidacjom połączeń o dobrej frekwencji, propozycji dotyczących poprawy frekwencji w pociągach o słabych przewozach.

-          działania związane z promocją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w powiecie krotoszyńskim tj. na liniach kolejowych Leszno – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski i Wrocław – Krotoszyn – Poznań. W ramach niniejszego projektu działania te opierały się przede wszystkim na opracowaniu, druku i kolportażu folderów reklamowych dotyczących bezpośrednich połączeń kolejowych pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przez Krotoszyn.

Kampania marketingowa

Kampania marketingowa pociągów bezpośrednich pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem  przeprowadzona została w okresie od marca do listopada 2010 roku. Realizacja działań promocyjnych była możliwa dzięki współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz z samorządami lokalnymi położonymi na terenie powiatu krotoszyńskiego. Projekt dotyczył przybliżenia potencjalnym pasażerom połączeń kolejowych na szlaku łączącym Wrocław z Poznaniem przez Jarocin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Milicz, Oleśnicę, informacji o tanich, bezpośrednich pociągach osobowych, a także atrakcji turystycznych miejsc położonych na terenie uczestniczących w projekcie samorządów.

krotoszyn_sProjekt realizowany w roku 2010 był kontynuacją działań mających miejsce w latach poprzednich, w których bezpośrednie połączenia kolejowe pomiędzy Wrocławiem
a Poznaniem przez Krotoszyn, były także reklamowane na podobnych zasadach. Pociągi te są połączeniami w taryfie osobowej, kursującymi przez cały rok, przez co są łatwo dostępne dla pasażerów. Połączenia te powstały poprzez złączenie relacji krótszych pociągów regionalnych, dofinansowanych przez samorządy wojewódzkie Dolnego Śląska i Wielkopolski.  Połączona relacja stała się także alternatywą dla droższych pociągów pospiesznych, umożliwiając podróże w dłuższych relacjach np. międzywojewódzkich, bez utraty funkcji typowo regionalnych. Należy zauważyć, że dzięki utworzeniu pociągu pasażerowie podróżujący wzdłuż jednej z głównych osi komunikacyjnych zachodniej Polski na kierunku północ – południe zyskali dodatkowy środek transportu, dla pasażerów lokalnych społeczności położonych pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem połączenie to stało się stabilnym środkiem transportu w codziennych podróżach do szkół i zakładów pracy.

Mamy nadzieję, że wsparcie, poprzez niniejszą kampanię, organizatorów regionalnych przewozów kolejowych tj. samorządów wojewódzkich w promocji połączeń dofinansowanych ze środków budżetów województw powinno przyczynić się do dalszego wzrostu popularności połączenia i jego dalszego istnienia na rynku połączeń pasażerskich.

Krotoszyn10 Ulotka_a Krotoszyn10 Ulotka
Plakat Krotoszyn2010

 


Samorządy biorące udział w projekcie:

Kobylin

HerbKobylina

Krotoszyn

herbKrotoszyna

Powiat Krotoszyński

Herbpowiatukrotoszynskiego

Koźmin Wielkopolski

HerbKozmina

Zduny

HerbZdun