Kotwica 2010 - Pociągiem (nie tylko) nad morze

Pociąg KOTWICA już drugi rok na torach !

 Kampania marketingowa „Pociągiem nad morze - KOTWICA 2010” przeprowadzona została w okresie od marca do listopada 2010 roku. Realizacja działań kotwicatpromocyjnych była możliwa dzięki współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz z samorządami lokalnymi położonymi wzdłuż ciągu linii kolejowych z Wrocławia przez Luboń, Poznań, Piłę, Okonek do Kołobrzegu. Projekt dotyczył przybliżenia potencjalnym pasażerom połączeń kolejowych na szlaku łączącym Wrocław z Kołobrzegiem przez Poznań i Piłę, informacji o tanim, bezpośrednim pociągu osobowym „KOTWICA”, a także atrakcji turystycznych miejsc położonych na terenie uczestniczących w projekcie samorządów.Projekt realizowany w roku 2010 był kontynuacją działań mających miejsce w roku poprzednim, w którym połączenie kolejowe o nazwie „KOTWICA” zostało utworzone w rozkładzie jazdy pociągów. Pociąg „KOTWICA” jest połączeniem w taryfie osobowej, kursującym przez cały rok, przez co jest łatwo dostępny dla pasażerów. Połączenie to powstało poprzez złączenie relacji krótszych pociągów regionalnych, dofinansowanych przez samorządy wojewódzkie Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Zachodniego Pomorza. Połączona relacja stała się alternatywą dla droższych pociągów pospiesznych, umożliwiając podróże w dłuższych relacjach np. międzywojewódzkich, bez utraty funkcji typowo regionalnych. Należy zauważyć, że dzięki utworzeniu pociągu „KOTWICA” pasażerowie podróżujący wzdłuż jednej z głównych osi komunikacyjnych zachodniej Polski na kierunku północ – południe zyskali niezwykle atrakcyjny środek transportu. Pasażerowie chętnie korzystają z pociągu „KOTWICA”, czego dowodem mogą być wyniki pilotażowych badań frekwencji, wskazujące na częste przepełnienie panujące w składach pociągów. Mamy nadzieję, że wsparcie, poprzez niniejszą kampanię, organizatorów regionalnych przewozów kolejowych tj. samorządów wojewódzkich w promocji połączeń dofinansowanych ze środków budżetów województw powinno przyczynić się do dalszego wzrostu popularności „KOTWICY” i jej dalszego istnienia na rynku połączeń pasażerskich. W ramach działań promocyjnych w niniejszym projekcie wprowadzono do dystrybucji reklamę mobilną na tramwaju, korzystano także z promocji w postaci plakatów i folderów z rozkładami jazdy.

Ulotka Kotwica2010 Ulotka Kotwica2010a
Plakat Kotwica2010

 

Samorządy biorące udział w projekcie:


    Wielkopolska

  wlkp

         Luboń

  hc_lubn

    Powiat Pilski

  h_pp

           Piła

  Herb_Pily

       Okonek

  hc_okon

       

        Karlino

  hc_karl

   

      Kołobrzeg

  h_kolo


Dokumenty:

 

>>do góry