Pozostałe

2009
Pociągiem wzdłuż Odry

en57a

Współpraca z samorządami lokalnymi Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego położonymi wzdłuż linii kolejowej Wrocław - Zielona Góra - Szczecin - Kamień Pomorski, w celu polepszenia oferty połączeń na tym ciągu linii kolejowych. W ramach projektu prowadzone są szczegółowe badania frekwencji w pociągach "Pionier" i "Karmazyn" w relacjach z Wrocławia do Szczecina i Kamienia Pomorskiego i z powrotem, połączone z akcją promocyjną dla podróżnych i turystów. Wydano foldery reklamowe z rozkładem jazdy oraz opisem atrakcji turystycznych, plakaty reklamujące połączenia, a także przygotowano i wdrożono reklamę mobilną na tramwajach. Projekt realizowany wspólnie z samorządami Kamienia Pomorskiego, Golczewa, Szczecina, Myśliborza, Krosna Odrzańskiego, Gryfina, Chojnej, Otynia, Wołowa, Nowej Soli, Trójmiasta Lubuskiego, Głogowa i Bytomia Odrzańskiego.


2009
Kotwica 2009 - Pociągiem nad morze

Współpraca z samorządami lokalnymi Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza Zachodniego położonymi wzdłuż linii kolejowej Wrocław - Poznań - Kołobrzeg, w celu polepszenia oferty połączeń na tych trasach. W ramach projektu prowadzone są szczegółowe badania frekwencji w pociągu "Kotwica" relacji Wrocław Gł. - Poznań Gł. - Kołobrzeg - Poznań Gł. - Wrocław Gł., połączone z akcją promocyjną dla podróżnych i turystów. Wydano foldery reklamowe z rozkładem jazdy oraz opisem atrakcji turystycznych, plakaty reklamujące połączenia, a także przygotowano i wdrożono reklamę mobilną na tramwaju. Projekt realizowany wspólnie z samorządami Karlina, Jastrowia, Okonka, Obornik Wielkopolskich, Chodzieży, Piły, Lubonia, Obornik Śląskich, Śmigla oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


2009
Wsparcie samorządu województwa w organizacji regionalnych przewozów kolejowych na Lubelszczyźnie

Przygotowanie analizy ekonomicznej i handlowej planowanego do wprowadzonia w grudniu 2009 roku rozkładu jazdy pociągów w kontekście potrzeb społecznych i możliwości finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowanie listy poprawek i korekt ukierunkowanych na poprawę efektywności dofinansowania ze strony samorządu. Udział w procesie negocjacji założeń i parametrów oferty przewozowej stanowiącej podstawę umowy pomiędzy samorządem a przewoźnikiem - projekt przygotowywany dla Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego .


2007-9
Deklaracja Sudecka - Pociągiem w Sudety

Współpraca z samorządami lokalnymi Dolnego Śląska położonymi wzdłuż linii kolejowych Wrocław - Szklarska Poręba i Wrocław - Kudowa Zdrój w celu polepszenia oferty połączeń na tych trasach. Działania marketingowe mające na celu rewitalizację połaczeń na liniach kolejowych Jelenia Góra - Szklarska Poręba oraz Kłodzko - Kudowa Zdrój. W ramach projektu prowadzone są szczegółowe badania frekwencji w pociągach "Kamieńczyk", "Szklarka" oraz "Szczeliniec" relacji Poznań Gł. - Szklarska Poręba Górna / Kudowa Zdrój - Poznań Gł., połączone z akcją promocyjną dla podróżnych i turystów. Wydano foldery reklamowe z rozkładem jazdy oraz opisem atrakcji turystycznych, plakaty reklamujące połączenia, a także przygotowano i wdrożono reklamę mobilną na tramwaju. Projekt realizowany wspólnie z samorządami Kudowy Zdroju, Szczytnej, Dusznik Zdroju, Polanicy Zdroju, Kłodzka, Wrocławia, Marciszowa, Wałbrzycha, Kątów Wrocławskich, Piechowic, Szklarskiej Poręby oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


2007-9
Koordynator komunikacji kolejowej dla samorządów powiatu krotoszyńskiego

Szczegółowe całoroczne badania frekwencji w pociągach regionalnych na liniach przebiegających przez powiat krotoszyński (Leszno - Ostrów Wlkp, Oleśnica - Poznań) wraz z opracowaniem analizy wyników badań, i propozycji zmian w rozkładzie jazdy - projekt przygotowywany dla samorządów powiatu krotoszyńskiego.


2008
Badania marketingowe w tramwajach na terenie Warszawy

Przeprowadzenie badań frekwencji w tramwajach na terenie Warszawy. Przeprowadzono badanie pokazujące zależność między czasem wsiadania i wysiadania pasażerów z/do tramwaju a rodzajem taboru (niskopodłogowy lub wysokopodłogowy). Ponadto na losowo wybranych przystankach badano liczbę podróżnych ograniczonych ruchowo wysiadających/wsiadających z/do tramwaju oraz przemieszczających się w ciągu ulicy Marszałkowskiej. Projekt został wykonany na zlecenie firmy OPTIMA Baca Robert.


2008
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Bydgoszcz - Kcynia - Gołańcz

Analiza potencjału przewozowego oraz ocena zasadności i formy rewitalizacji połączeń kolejowych oparta o diagnozę aktualnej sytuacji przewozowej, analizę społeczno gospodarczą, ocenę procesu likwidacji przewozów i konkurencji drogowej. Przygotowanie kilkuwariantowej propozycji rozkładu jazdy ukierunkowanych na maksymalizację efektywności dofinansowania do przewozów, dostosowanie do oczekiwań społecznych i uwarunkowań technicznych. Określenie kosztów dofinansowania oraz zakresu inwestycji - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta w Kcyni.


2008
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Chełmża - Bydgoszcz

Analiza potencjału przewozowego oraz ocena zasadności i formy rewitalizacji połączeń kolejowych oparta o diagnozę aktualnej sytuacji przewozowej, analizę społeczno gospodarczą, ocenę procesu likwidacji przewozów i konkurencji drogowej. Przygotowanie kilkuwariantowej propozycji rozkładu jazdy ukierunkowanych na maksymalizację efektywności dofinansowania do przewozów, dostosowanie do oczekiwań społecznych i uwarunkowań technicznych. Określenie kosztów dofinansowania oraz zakresu inwestycji - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


2008
Rewitalizacja połączeń kolejowych Łuków - Pilawa

Ocena rewitalizacji połączenia po pierwszym okresie jego funkcjonowania, badanie potoków podróżnych w pociągach i konkurencyjnych przewozach drogowych, analiza parametrów ekonomicznych, konsultacje społeczne. Przygotowania propozycji zmian w rozkładzie jazdy, ofercie taryfowej i rozwiązaniach organizacyjnych - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.


2008
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz

Analiza potencjału przewozowego oraz ocena zasadności i formy rewitalizacji połączeń kolejowych oparta o diagnozę aktualnej sytuacji przewozowej, analizę społeczno gospodarczą, ocenę procesu likwidacji przewozów i konkurencji drogowej. Przygotowanie kilkuwariantowej propozycji rozkładu jazdy ukierunkowanych na maksymalizację efektywności dofinansowania do przewozów, dostosowanie do oczekiwań społecznych i uwarunkowań technicznych. Określenie kosztów dofinansowania, zakresu inwestycji i wykorzystania linii w charakterze turystycznym - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


2008
Ocena oferty i wsparcie organizacji przewoów regionalnych na Lubelszczyźnie

Przygotowanie analizy ekonomicznej i handlowej wprowadzonego w grudniu rozkładu jazdy pociągów w kontekście potrzeb społecznych i możliwości finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowanie listy poprawek i korekt ukierunkowanych na poprawę efektywności dofinansowania ze strony samorządu. Udział w procesie negocjacji założeń i parametrów oferty przewozowej stanowiącej podstawę umowy pomiędzy samorządem a przewoźnikiem - projekt przygotowywany dla Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2008
Ocena oferty i wsparcie organizacji przewozów regionalnych w Małopolsce

Przygotowanie analizy aktualnego i projektowanego przyszły rok rozkładu jazdy pociągów i planu pracy autobusów szynowych oraz perspektyw rozwoju rynku przewozowego. Przeprowadzenie pilotażowych badań potoków podróżnych. Przygotowanie i weryfikacja projektu zintegrowanego, cyklicznego rozkładu jazdy dla aglomeracji krakowskiej i Małopolski - projekt przygotowywany dla Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2008
Kampania promocyjna bezpośredniego połączenia kolejowego Pisz - Olsztyn

Przygotowanie kampanii promocyjnej bezpośredniego połączenia kolejowego Pisz - Olsztyn poprzez rozwieszanie plakatów w miejscowościach leżących wzdłuż linii kolejowej na stacjach i przystankach kolejowych, w lokalnych sklepach i centrum miejscowości. Akcję przygotowano na zlecenie Spółki PKP Przewozy Regionalne.


2007
Przygotowanie założeń na wybór przewoźnika kolejowego do obsługi linii w województwie Pomorskim

Przygotowanie założeń do zmiany formy obsługi wybranych linii lokalnych, koncepcja podziału zadań przewozowych, propozycje kryteriów wyboru ofert, warunków helprzewozu, parametrów taboru, sieci dystrybucji, obsługi podróżnych i In. - projekt przygotowywany dla ZDG TOR i Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2007
Kampanie promocyjne nowego połączenia kolejowego Sierpc - Kutno oraz bezpośredniego połączenia kolejowego Płocka z Warszawą.

Przygotowanie kampanii promocyjnej nowego połączenia kolejowego Sierpc - Kutno oraz Płock - Warszawa poprzez akcję plakatową oraz kolportaż ulotek z rozkładem. Akcję przygotowano na zlecenie województwa mazowieckiego.


2007
Badania frekwencji w pociągach na terenie województwa Dolnośląskiego

Przeprowadzenie serii badań frekwencji we wszystkich pociągach regionalnych na terenie województwa wraz ze szczegółową analizą struktury taryfowej. Projekt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


2007
Analiza dotycząca możliwości udrożnienia połączeń na linii Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn z połączeniami na linii Kostrzyn - Berlin

Przeprowadzenie badań frekwencji we wszystkich pociągach regionalnych na trasie Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn. Analiza i techniczna dokumentacja infrastruktury oraz zaplecza linii kolejowej Krzyż - Kostrzyn, ocena sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju. Analiza obecnego rozkładu jazdy i projekt nowego zapewniającego lepsze skomunikowania z pociągami do Berlina. Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz udział w konferencjach i sympozjach związanych z linią Krzyż - Kostrzyn wraz z prezentacją projektu. Projekt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.


2007
Promocja nowej taryfy kolejowej Kolei Mazowieckich na trasie Radom - Drzewica

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej nowe taryfy kolejowe na trasie Radom - Drzewica. Przygotowanie plakatów oraz ulotek z nową taryfą - projekt przygotowany dla województwa mazowieckiego.


2007
Promocja połączeń kolejowych Kutno - Płock

Akcja promocyjna wspierająca rewitalizację linii Kutno - Płock. Przygotowanie plakatów z rozkładem jazdy - projekt przygotowany dla województwa mazowieckiego.


2007
Przygotowanie i negocjacje oferty przewozowej oraz umowy z przewoźnikiem na rok 2008 w Województwie Lubelskim

Przygotowanie założeń i projektu obsługi kolejowej województwa lubelskiego, rozkładu jazdy, obiegów autobusów szynowych. Weryfikacja parametrów technicznych i ekonomicznych, konsultacje z przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury. Wsparcie organizatora przewozów w negocjacjach umowy i kwoty dotacji gwarantującej maksymalizację efektywności dofinansowania pociągów regionalnych - projekt przygotowywany dla Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2007
Kampania promocyjna nowych połączeń na Mazowszu

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej nowe, uruchamiane od września połączenie Radom-Drzewica, oraz Siedlce-Siemiatycze. Przygotowanie akcji plakatowej, ulotek z rozkładem jazdy, współpraca z mediami i samorządami lokalnymi - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


2007
Promocja połączeń Łuków-Pilawa

Akcja promocyjna wspierająca rewitalizację linii łączącej Mazowsze i Lubelszczyznę. Przygotowanie plakatów i ulotek, współpraca przy organizacji uroczystego otwarcia - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i PKP PR.


2007
Akcja promocyjna pociągu "Kurpie"

Działania na rzecz promocji bezpośredniego połączenia kolejowego Ostrołęka-Warszawa. Przygotowanie plakatów i akcji promocyjnej w mediach lokalnych - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


2007
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Brodnica-Działdowo

Ocena sytuacji i szans rewitalizacji przewozów na linii Brodnica-Działdowo, cykl spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, kontakty z mediami i środowiskami pro-kolejowymi - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK.


2007
Wsparcie organizacji przewozów regionalnych w Województwie Opolskim

Weryfikacja projektu rozkładu jazdy pociągów regionalnych na rok 2008, analiza ekonomiczna i ocena efektywności planowanego dofinansowania. Udział w negocjacjach z przewoźnikami realizującymi przewozy w ramach umowy ramowej. Przygotowanie założeń do zmiany formy obsługi wybranych linii lokalnych - projekt przygotowywany dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2007
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Lipusz - Korzybie - Bytów

Analiza i techniczna dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej Lipusz - Korzybie, ocena perspektyw rozwoju, skali i zakresu inwestycji, określenie podstawowych scenariuszy i kierunków rozwoju - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta w Bytów.


2007
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Poznań - Rokietnica - Międzychód

Analiza i techniczna dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej Rokietnica - Pniewy - Międzychód, ocena perspektyw rozwoju, skali i zakresu inwestycji, określenie podstawowych scenariuszy i kierunków rozwoju - projekt przygotowywany dla samorządów położonych przy linii Rokietnica - Międzychód.


2007
Akcja promocyjna Śmigielskiej Kolei Dojazdowej

Działania na rzecz promocji połączeń wąskotorowej Śmigielskiej Kolei Dojazdowej. Współpraca z samorządem miasta i gminy Śmigiel - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK2007
Akcja promocyjna pociągu "Delfin"

Działania na rzecz promocji połączeń kolejowych Poznań - Kołobrzeg. Współpraca z samorządami lokalnymi położonymi wzdłuż linii kolejowej Poznań - Kołobrzeg w celu polepszenia oferty połączeń na tej trasie - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK z udziałem samorządów lokalnych.


2007
Akcja promocyjna połączenia Kudowa - "Szczeliniec"

Działania na rzecz promocji linii kolejowej Kłodzko - Kudowa Zdrój. Współpraca z samorządami lokalnymi położonymi wzdłuż linii kolejowej Wrocław - Kudowa Zdrój w celu polepszenia oferty połączeń na tej trasie - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK z udziałem samorządów lokalnych.


2004-07
Międzypowiatowy koordynator komunikacji kolejowej dla południowej Wielkopolski

Szczegółowe całoroczne badania frekwencji w pociągach regionalnych na liniach przebiegających przez powiat krotoszyński (Leszno - Ostrów Wlkp, Oleśnica - Poznań) wraz z opracowaniem analizy wyników badań, i propozycji zmian w rozkładzie jazdy - projekt przygotowywany dla samorządów powiatu krotoszyńskiego.


2007
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Kobylin - Miejska Górka

Analiza i techniczna dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej Kobylin - Miejska Górka, ocena perspektyw rozwoju, skali i zakresu inwestycji, określenie podstawowych scenariuszy i kierunków rozwoju - projekt przygotowywany dla Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościnna", współfinansowany ze środków EFS.


2007
Koncepcja rewitalizacji połączeń pasażerskich Pisz-Szczytno-Olsztyn

Analiza przyczyn likwidacji ppociągów pasażerskich na linii Szczytno-Pisz, ocena frekwencji i potencjału przewozowego oraz konkurencyjności kolei. Przygotowanie propozycji działań samorządów lokalnych ukierunkowanych na wznowienie przewozów. Wariantowy projekt rozkładu jazdy i obiegów taboru. Opracowanie i konferencja przygotowywane dla Urzędu Miasta Pisz.


2007
Akcja promocyjna pociągu "Kamieńczyk"

Szczegółowe badania frekwencji w pociągu "Kamieńczyk" relacji Poznań Gł. - Szklarska Poręba Górna - Poznań Gł., połączone z akcją promocyjną dla podróżnych i turystów. Współpraca z samorządami lokalnymi położonymi wzdłuż linii kolejowej Wrocław - Szklarska Poręba w celu polepszenia oferty połączeń na tej trasie - projekt statutowy Stowarzyszenia IRiPK z udziałem samorządów lokalnych.


2007
Diagnoza sytuacji i budowa strategii rewitalizacji eń regionalnych Ełk-Białystok

Przygotowanie analizy sytuacji przewozowej na linii kolejowej Ełk-Białystok i przedstawienie na jej podstawie strategii rewitalizacji kolejowych połączeń regionalnych. en57t3Badanie potencjału przewozowego, konkurencyjnej komunikacji autobusowej oraz oczekiwań podróżnych. W ramach projektu przygotowano plakat i przeprowadzono akcję promocyjną towarzyszącą wznowieniu przewozów - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta Ełk.


2007
Koncepcja zintegrowanego połączenia Kalisz - Ostrów Wlkp. - Poznań

Studium zasadności uruchomienia połączeń kolejowych oraz kompleksowa analiza sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju na trasie Kalisz - Ostrów Wlkp. - Poznań (linie 14 i 272). Analiza techniczna, dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej, ocena perspektyw rozwoju, określenie projektu rozkładów jazdy a także badania frekwencji w pociągach na całej trasie. Projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


2007
Raport zamknięcia - badania frekwencji w pociągach kursujących do 31 stycznia

Przygotowanie i przeprowadzenie szczegółowych badań frekwencji w pociągach regionalnych oznaczonych literą (F), których kursowanie w styczniu nie zostało przedłużone na kolejne miesiące obowiązywania rozkładu jazdy. Pomiary przeprowadzono na terenie sześciu województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, wraz z towarzyszącą oceną zasadności likwidacji połączeń - projekt przygotowywany na zlecenie PKP Przewozy Regionalne.


2007
Ocena oferty i wsparcie organizacji przewozĂłw regionalnych na Lubelszczyźnie

Przygotowanie analizy ekonomicznej i handlowej wprowadzonego w grudniu rozkładu jazdy pociągów w kontekście potrzeb społecznych i możliwości finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowanie listy poprawek i korekt ukierunkowanych na poprawę efektywności dofinansowania ze strony samorządu. Udział w procesie negocjacji założeń i parametrów oferty przewozowej stanowiącej podstawę umowy pomiędzy samorządem a przewoźnikiem - projekt przygotowywany dla Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego .


2006
Analiza sytuacji rynkowej oparta na badaniach potoków podróżnych dla województwa Lubuskiego

Przeprowadzenie kompleksowych badań potoków podróżnych i struktury wpływów oraz badań jakościowych połączeń regionalnych w województwie lubuskim. Analiza stanu i wykorzystania taboru. Propozycja optymalizacji oferty przewozowej wraz z oceną potencjału przewozowego na linii Rzepin-Międzyrzecz-Międzychód. Przedstawienie materiału w celu dostosowania siatki połączeń do potrzeb społecznych i efektywnego wykorzystywania przeznaczanych na transport kolejowy środków i nakładów organizacyjnych - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.


2006
Wstępna koncepcja funkcjonowania przewozów kolejowych na obszarze Zagłębia Miedziowego

Przygotowanie analizy szans i zagrożeń oraz wariantów rewitalizacji przewozów pasażerskich na linii Legnica-Głogów. Referat konferencyjny prezentujący ocenę możliwości tworzenia połączeń miast Zagłębia Miedziowego z Wrocławiem i innymi ośrodkami regionu oraz potencjalnych przewoźników - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta Lubin.


2006
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Piła - Wałcz - Stargard Szczeciński

Studium zasadności przywrócenia połączeń kolejowych oraz kompleksowa analiza sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju na regionalnej linii kolejowej nr 403 Piła - Stargard Szczeciński. Analiza techniczna i dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej, ocena perspektyw rozwoju, skali i zakresu potencjalnych inwestycji, określenie projektu rozkładów jazdy dla kilku wariantów rewitalizacji linii - projekt przygotowywany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


2006
Ogólnopolskie badania frekwencji w pociągach z oznaczeniem (G)

Przygotowanie i przeprowadzenie szczegółowych badań frekwencji w pociągach regionalnych kursujących na terenie sześciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Weryfikacja zasadności wyboru kursów przeznaczonych do odwołania - projekt przygotowywany na zlecenie PKP Przewozy Regionalne.


2006
Rewitalizacja przewozowa linii Legionowo - Tłuszcz

Przygotowanie analizy komunikacji publicznej i zagospodarowania turystycznego obszaru obsługiwanego komunikacją kolejową między Legionowem, a Tłuszczem.skmw Propozycja konstrukcji oferty opartej o kursy weekendowe Warszawa-Nieporęt i całotygodniowe Warszawa-Wieliszew - projekt przygotowywany na zlecenie gminy Nieporęt i ZDG TOR.


2006
Słupska Kolej Morska

Przygotowanie analizy uwarunkowań stworzenia "Słupskiej Kolei Morskiej" w opraciu o połączenie z Ustką i sieć kolejową na terenie miasta. Analiza scenariuszy i możliwości rozwoju lokalnej komunikacji kolejowej - projekt przygotowywany na zlecenie MZK Słupsk.


2006
Badania frekwencji w pociągach z oznaczeniem (G) w Wielkopolsce

Przeprowadzenie intensywnych miesięcznych badań frekwencji i struktury taryfowej w zagrożonych likwidacją pociągach regionalnych kursujących na terenie województwa wielkopolskiego. Przygotowanie danych do negocjacji w sprawie ograniczenia planowanych zawieszeń - projekt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


2006
Opracowanie założeń opolskiego rozkładu jazdy pociągów pospiesznych

Ocena aktualnej oferty przewozowej spółki PKP PR pod kątem zwiększenia efektywności i dostosowania jej do potrzeb klientów. Przygotowanie założeń i schematu połączeń dla wszystkich podstawowych ciągów komunikacyjnych w Polsce. Opracowanie schematycznego planu połączeń w komunikacji pospiesznej - projekt przygotowywany na zlecenie PKP Przewozy Regionalne.


2005
Analiza handlowa budowy linii WKD do Janek

Ocena preferencji komunikacyjnych mieszkańców, wpływ inwestycji drogowych, pilotażowe badania potoków w komunikacji konkurencyjnej i szacunki spodziewanych en94tprzewozów podróżnych dla każdego z wybranych wariantów przebiegu nowej linii - projekt przygotowywany na zlecenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej i ZDG TOR.


2005
Pilotażowe badania frekwencji w województwie zachodniopomorskim

Przeprowadzenie serii badań frekwencji we wszystkich pociągach regionalnych na terenie województwa wraz ze szczegółową analizą struktury taryfowej. Porównanie badań z okresu wakacyjnego i nauki szkolnej pozwalające na szczegółowe określenie potrzeb w różnych okresach roku - projekt przeprowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


2005
Koncepcja rewitalizacji linii kolejowej Kościan - Gostyń

Analiza i techniczna dokumentacja infrastruktury i zaplecza linii kolejowej Kościan - Gostyń, ocena perspektyw rozwoju, skali i zakresu inwestycji, określenie podstawowych scenariuszy i kierunków rozwoju - projekt przygotowywany dla Międzygminnego Związku "Wielkopolska Gościnna".


2005
Projekt docelowego rozkładu jazdy i badania potoków podróżnych dla Wielkopolski

Przygotowanie optymalizacji oferty przewozowej w ruchu regionalnym zawierającej modelowe rozkłady jazdy dla wszystkich linii kolejowych w regionie. Materiał stworzony na podstawie analizy potrzeb społecznych wynikających z szerokich konsultacji w samorządach terytorialnych, oceny możliwości technicznych infrastruktury i zaplecza eksploatacyjnego, oraz wyników badań wielkości i struktury potoków podróżnych - projekt przygotowywany dla Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2005
Ocena oferty i wsparcie organizacji przewozów regionalnych na Podlasiu

Przygotowanie analizy aktualnego i projektowanego na przyszły rok rozkładu jazdy pociągów i planu pracy autobusów szynowych oraz perspektyw rozwoju rynku przewozowego. Przeprowadzenie badania ankietowego na temat jakości i komfortu podróży oraz badań sezonowych potoków podróżnych na liniach ze znacznym udziałem przewozów turystycznych. Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych w regionie - projekt przygotowywany dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2005
Badania potoków oczekiwań społecznych, oraz model funkcjonowania komunikacji kolejowej

Przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji kolejowej w tym szczegółowych badań wielkości i struktury potoków podróżnych, oczekiwań społecznych i budowa bazy danych o opisujących możliwości i stan infrastruktury oraz konkurencyjność kolei. Opracowanie na powyższych podstawach projektu rozkładu jazdy, planów inwestycji, oraz bieżących korekt oferty przewozowej - projekt przygotowywany dla Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2005
Koncepcja rozwoju kolei w Kotlinie Kłodzkiej

Przygotowanie diagnozy stanu aktualnego i potencjału linii Kłodzko-Stronie Śląskie oraz Kłodzko-Kudowa Zdrój. Analiza przyczyn marginalizacji i zawieszenia przewozów, możliwości i instrumentów rewitalizacji kolei wraz ocena ekonomiczną - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta Lądek i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.


2001-2004
Koordynacja komunikacji kolejowej i autobusowej w województwie opolskim

Koordynacja komunikacji publicznej oparta o stały monitoring jakości i efektywności usług przewozowych. Projekt od trzech lat prowadzi Biuro Koordynacji Komunikacji Autobusowej i Kolejowej IRiPK w Opolu, któremu samorządu województwa powierzył zadania z zakresu koordynacji komunikacji publicznej, opracowania i opiniowania propozycji zmian oferty, negocjacji z przewoźnikami, marketingu i innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem transportu. Projekt przygotowywany dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy z samorządami lokalnymi i przedstawicielami regionów sąsiednich.


2004
Projekt i negocjacje rozkładu 2005 dla Podlasia

Przygotowanie szczegółowego projektu oferty przewozowej w pospiesznym i osobowym ruchu regionalnym na Podlasiu. Merytoryczne wsparcie samorządu w pracach koordynacyjnych i negocjacjach z przewoźnikiem - projekt przygotowywany dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2004
Badania potoków oraz weryfikacja aktualnej oferty kolei w województwie podlaskim

Przeprowadzenie szczegółowych badań potoków podróżnych i struktury opłat taryfowych, ocena potencjału przewozowego i skali konkurencji, oraz konsultacje społeczne założeń optymalizacji oferty przewozowej. Na podstawie zebranego materiału przygotowanie trzech wariantów rozkładu jazdy wraz z określeniem prognozowanych kosztów, przychodów i skali niezbędnej dotacji samorządowej. Raporty cząstkowe - weryfikacja potrzeb społecznych, konsultacje z samorządami lokalnymi, ocena stanu i potencjału infrastruktury, analiza konkurencji transportu drogowego, oraz aktualnego rozkładu jazdy - projekt przygotowywany dla Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2004
Ocena stanu i możliwości rozwojowych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

Przygotowanie analizy stanu obecnego i propozycji rewitalizacji GKW uwzględniających techniczne ograniczenia wynikające ze specyfiki kolei wąskotorowej stanowiących podstawę racjonalnego zarządzania przejętym przez samorząd majątkiem i aplikacji o środki UE - projekt przygotowywany dla miasta Bytom.


2004
Linia Szczecinek-Słupsk - zwiększenie efektywności funkcjonowania połczenia

Opracowanie analizy uwarunkowań eksploatacyjnych i marketingowych, wsparcie prokolejowych działań samorządu terytorialnego - projekt przygotowywany dla samorządów lokalnych Pomorza Środkowego.


2004-05
Badania potoków podróżnych i koncepcja rozkładu jazdy dla stowarzyszenia Komunikacja

Szczegółowe całoroczne badania frekwencji w pociągach regionalnych na trasie Poznań - Wągrowiec i Poznań - Rogoźno (Piła) wraz z opracowaniem analizy wyników badań, z propozycją zmian w rozkładzie jazdy na rok 2005 - projekt prowadzony na zlecenie samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu "Komunikacja" (rejon Poznania, Obornik, Wągrowca i Kcynii).


2003-04
Kolej Morska Łeba-Lębork - wsparcie prokolejowych działań samorządu terytorialnego

Opracowanie uwarunkowań marketingowych i koncepcji funkcjonowania połączenia Lębork-Łeba, cykl spotkań, badania potoków podróżnych, audyt linii - projekt własny i miasta Łeba, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lęborku.


2003-04
Koncepcja regionalizacji transportu kolejowego i powołania spółki samorządowej w województwie opolskim

Koncepcja włączenia Opolszczyzny w program regionalizacji - w oparciu o rządowy program restrukturyzacji PKP. Analiza potrzeb w zakresie majątku, infrastruktury, taboru, zasobów ludzkich i finansów, a także realnych szans i zagrożeń dla samorządu, wraz z możliwymi kierunkami dalszej restrukturyzacji przewozów kolejowych - projekt przygotowywany dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2002-05
Koordynacja oferty i współpracy z otoczeniem instytucjonalnym przewoźnika niezależnego

Konstrukcja i koordynacja rozkładu jazdy Śmigielskiej i Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, przygotowywanie wniosków dotacyjnych, dokumentacji technicznej i ekonomicznej, akcje promocyjne, marketing, zewnętrzne źródła finansowania przewozów pasażerskich - projekt własny i SKPL.


2003
Tablice kierunkowe jako element systemu identyfikacji graficznej kolei

Opracowanie, projekt i przygotowanie tablic kierunkowych dla pociągów regionalnych w regionie. Element wdrażania jednolitego, przejrzystego systemu informacji wizualnej opartego o oznaczenia linii oraz barwy i herb województwa - projekt własny i Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2003
Plan obiegów autobusu szynowego w woj. śląskim

Przygotowanie kilku wariantów planu pracy zakupionego przez Urząd Marszałkowski pojazdu, oraz przeprowadzenie negocjacji z zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem. Wykonane analizy mają umożliwić optymalne wykorzystanie taboru w realizacji przewozów regionalnych w nowym rozkładzie jazdy - projekt przygotowywany dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2003
Linia Wągrowiec-Gołańcz- badania potoków podróżnych

Analiza potrzeb przewozowych i perspektyw obsługi kolejowej Gołańczy - projekt przygotowywany dla gminy Gołańcz.


2003
Koncepcja ruchu autobusów szynowych w Wielkopolsce

Przygotowanie analizy i szczegółowych rozwiązań eksploatacyjnych (proponowane obiegi, rozkłady jazdy) dla nowego taboru wprowadzanego w regionie - projekt przygotowywany dla Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2002-03
Badania potoków podróżnych i koncepcja rozkładu jazdy dla Podkarpaciu.

Opracowanie i przygotowanie propozycji zmian do rozkładu jazdy 2002-2003 w ruchu regionalnym, oraz bieżąca ocena oferty PKP wraz z wnioskami dotyczącymi jej korekty i zmiany w celu poprawy ekonomiki przewozów. Przygotowanie Zintegrowanego Systemu Kolejowych Rozkładów Jazdy - projekt przygotowywany dla Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z samorządami lokalnymi.


2003
Konferencja prasowa "Katastrofa na kolei"

Przygotowanie konferencji i akcji medialnej na rzecz ratowania kolejowych przewozów regionalnych w Polsce - materiały w TVN, TVP3, Rzeczpospolitej, Wprost, Gazecie Samorządowej, Gazecie Finansowej, Polityce, Życiu Warszawy, Sygnałach, Tygodniku Solidarność, radiu Zet, Eska, DlaCiebie.


2003
Koszalińskie Koleje Lokalne - program rewitalizacji połączeń w oparciu o przejętą infrastrukturę

Opracowanie koncepcji funkcjonowania niezależnego operatora połączeń Koszalin-Mielno i Koszalin-Bobolice, akcja medialna, cykl spotkań z samorządami, prace wdrożeniowe - projekt przygotowywany dla Urzędu Miasta Koszalin.


2002
Promocja cyklicznego rozkładu jazdy

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej pierwszego kolejowego rozkładu jazdy w ruchu regionalnym opartego na systemie OpoleTakt - przygotowanie systemu kompleksowej informacji o przewozach dla pasażerów - projekt przygotowywany we współpracy z Opolskim Urzędem Marszałkowskim i PKP.


2002
System połączeń kolejowo-autobusowych KOLBUS oraz OPOLE TAKT

Stworzenie koncepcji zintegrowanego łańcucha podróży (skomunikowania autobusowo-kolejowe ) KOLBUS wraz z przygotowaniem prac nad jego wdrożeniem. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji uzyskania akceptacji dla projektu Opole Takt 2003. Negocjacje z PKP i samorządami lokalnymi województwa i województw sąsiednich - projekt przygotowywany dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2002
Opolska Kolej Regionalna - ekspertyza

Opracowanie "Koncepcji marketingowej reaktywacji linii Opolskiej Kolei Regionalnej" wraz z analizą ekonomiczną - projekt przygotowywany dla Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego.


2002
Wznowienie ruchu na WKD - akcja medialna i promocyjna

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej uruchomienia pierwszej prywatnej kolei w Polsce projekt przygotowywany dla SKPL i Gminy Śmigiel.


2002
Cykl wstępnych ocen dotyczących reaktywacji nieczynnych kolei dojazdowych

Opracowanie zarysu koncepcji marketingowych reaktywacji linii wąskotorowych przejętych przez samorządy terytorialne wraz z perspektywą tworzenia operatorów niezależnych - Stargardzka Kolej Dojazdowa, Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa, Grójecka Kolej Dojazdowa, Ełcka Kolej Dojazdowa, Pleszewska Kolej Dojazdowa, Średzka Kolej Dojazdowa.

10.2001

Konferencja "Kolej w Europie Wschodniej"

hppscan22Udział w konferencji, zorganizowanej m.in. przez CD odbywającej się w Republice Czeskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz i kolei czeskich oraz goście z różnych części Europy w tym samorządowcy i organizacje pozarządowe z Polski m.in. przedstawiciele IRiPK. hppscan20Omawiane były perspektywy rozwoju kolei w Europie, można było zapoznać się z czeskimi doświadczeniami w unowocześnianiu kolei i modernizacji infrastruktury.

 

2001-02
Lobbing na rzecz poprawy oferty na linii lokalnej Poznań­ - Wągrowiec - Bydgoszcz

Przygotowanie szeregu wniosków, spotkań z samorządami i środowiskami lokalnymi, oraz rozwiązań organizacyjno-promocyjnych pozwalających na diametralną poprawę oferty przewozowej na zagrożonej zawieszeniem przewozów linii Bydgoszcz - Wągrowiec - Poznań - projekt przygotowywany dla Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

6.10.2000

II Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczno - Transportowe "Kolej na Kolej"

dokumenty z sympozjum znajdują się >>tutaj <<


1999-2001
Wsparcie projektów "Tiry na tory", "Miasta bez spalin i hałasu"

Współpraca i udział w seminariach "Kolej lokalna w Polsce" oraz "Ogólnopolskim sympozjum Kolej na kolej" Audyt linii Wrocław - Trzebnica, wykonanie koncepcji ruchowej, propozycji rozkładu jazdy - projekt przygotowywany dla społecznego komitetu przywrócenia ruchu. Organizacja Pierwszego Międzynarodowego Forum Promocji Kolei w Chabówce Audyt linii Białowieża Pałac - Hajnówka, wykonanie koncepcji wznowienia ruchu kolejowego, promocyjny przejazd autobusem szynowym - projekt przygotowywany dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

>>do góry