m.st.Warszawa

Projekt wykonywany w konsorcjum z firmami Baca Optima oraz Suchorzewski Consulting zrealizowany został dzięki złożeniu najkorzystniejszej oferty w przetargu na wwaopracowanie studium wykonalności projektu systemu transportu publicznego miasta stołecznego Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na 2010 - 2035 r. W ramach projektu oprócz szczegółowej analizy stanu bieżącego przygotowano model ruchu dla kilku różnych wariantów rozwoju demograficznego i społeczno-gosp. stolicy na najbliższe 25 lat.

 

h_wwa