Powiat milicki

Samorząd lokalny powiatu milickiego jest w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich rewitalizacji lokalnego systemu kolei wąskotorowej - Milickiej Kolei Wąskotorowej. Kolej ta na początku drugiej połowy XX wieku została zlikwidowana. Obecnie staraniem samorządu planuje się jej całkowitą odbudowę. Opracowany przez nas materiał zawierał wykaz istniejącego taboru kolei wąskotorowych w Polsce z analizą możliwości jego pozyskania (zakupu, wypożyczenia, dzierżawy, itp.).

  Powiat Milicki

h_milicz