Województwo lubelskie

Projekt dla urzędu marszałkowskiego

W ramach współpracy z samorządem wojewódzkim prowadzone były w jego imieniu negocjacje z przewoźnikiem w sprawie oferty regionalnych przewozów pasażerskich, koordynowano rozkłady jazdy, optymalizowano obiegi taboru, dostosowywano ofertę przewozową do faktycznych potrzeb mieszkańców województwa. Przeprowadzono analizę zapotrzebowania na przewozy oraz przygotowano studium wykonalności na zakup taboru kolejowego na potrzeby województwa.

 

h_lublin